TECNOLOGIA INDUSTRIAL I. 1r BATXILLERAT. Curs 2021-2022.