PRESENTACIÓ

Aquest curs serà un instrument de participació de l'alumnat i un recurs destinat a reforçar coneixements dels esports treballats a classe.