Espai per a ampliar i reforçar els continguts de l'assignatura d'Educació Física. També podràs trobar-hi les activitats a realitzar