Aquest curs és d'una matèria obligatòria a l'examen de les proves d'accés a la universitat. Prepararem totes les parts d'aquest examen amb diferents comentaris, proves i treballs.