En aquest espai podrem penjar tota la informació, documentació, experiències, instruments, activitats didàctiques, metodologies, bones pràctiques... tot allò que vulguem compartr entre els companys per crear una Comunitat d'Aprenentatge entre tot el professorat del CIFP Son Llebre.