Suport a la comunicació (2n CFGM)

Teleassistència (2n CFGM)

Primer Trimestre:

UD 1. L’atenció sanitària a persones en situació de dependència

UD 2. El cos humà i la mobilitat

UD 3. El pla de cures per a persones amb problemes de mobilitat

UD 4. Funcions bàsiques de l’organisme: respiració, circulació, reproducció i funció endocrina.

UD 5. L’exploració de l’estat de la persona

Segon Trimestre:

UD 6. Intervencions d’atenció sanitària: problemes respiratoris.

UD 7. Intervencions d’atenció sanitària: tractaments físics no farmacològics.

UD 8. Intervencions d’atenció sanitària: administració de medicaments.

UD 9. Necessitats relacionades amb la l’alimentació i l’excreció.

UD 10. Intervencions d’atenció sanitària: suport en l’alimentació i l’excreció