Temari de Llengua i Literatura catalana de 2n de batxillerat, amb activitats i vídeos per treballar les diferents unitats didàctiques.