Lloc d'entrega de treballs i de propostes de teoria

Assignatura per aprendre a emprendre