Aquí trobareu recursos i materials utilitzats a classe a partir del 2n trimestre així com apunts i activitats complementàries.