Desenvolupament curricular de la matèria de Psico en un curs transversal de 2n de Batxillerat, amb participació interactiva de l'alumnat. Serà una eina complementària a l'impartiment de les classes.