En aquest curs es penjaran tots els continguts de la matèria de l'àrea de llengua catalana.

Desenvolupament de la matèria de Tecnologia de la informació i comunicació 1rBatxiller