En aquesta unitat farem un recorregut per l'orquestra, quines famílies instrumentals hi trobam i quins instruments.

Veurem i cercarem vídeos sobre els instruments. Estudiarem les seves parts.

També veurem la tasca del director d'orquestra i interpretarem alguna partitura orquestral del director.