En aquest curs treballarem amb els ordinadors, els grups de 4t C i 4t D