Vinculació assignatures batxillerat i graus universitaris. Ponderacions UIB.

Clic a l'enllaç

Feu clic a l'enllaç http://estudis.uib.cat/grau/acces/parametres/ per a obrir el recurs.