Seminari introductori de creació i edició de fotografia, vídeo i àudio. Utilització d'aplicacions informàtiques i eines 2.0. Aplicacions d'aquests recursos a l'aula.
Amb aquest curs intentarem iniciar.vos a la creaci'o de cursos a distancia.