En aquest curs aprendrem: fisiologia de l'exercici, nutrició, primers auxilis, balls de saló, diferents tipus d'esports, ciclisme, i planificació de l'exercici físic.