Mòdul de Suport a domicili del Cicle Formatiu de Grau Mitjà d'Atenció Sociosanitària.

En aquest curs trobareu els apunts, recursos materials i treballs de cadascuna de les unitats que treballarem en el Bloc 2.

Entenem per atenció i suport psicosocial al conjunt d'actuacions destinades, en la mesura del que sigui possible, a assegurar, mantenir i/o recuperar les capacitats funcionals, psicològiques i emocionals de la persona amb situació de dependència. Aquestes actuacions es duen a terme en tres àmbits: personal, familiar i comunitari i es poden realitzar tant en l'entorn domiciliari com institucional.

Mòdul Professional de Teleassistència

Mòdul Professional de Suport Domiciliari