Aquests recursos ens serviran de complement a les activitats de classe.