Aquest mòdul és la continuació natural del mòdul de primer curs de grau superior "Configuració d'instal·lacions domòtiques i automàtiques". En el mateix es desenvolupen els aspectes pràctics de les instal·lacions domòtiques i d'automatització industrial, com són el desenvolupament d'esquemes i programari de control, el muntatge d'instal·lacions, l'engegada i proves, la localització d'avaries i el manteniment preventiu en els seus tres vessants, i el correctiu. De manera transversal s'inclouen les qüestions relacionades amb la seguretat i la salut en el treball.

En aquest espai, hi figura tota aquella informació necessària per el correcte desenvolupament del curs.

Aquest espai és el mitja de convocatòria de sessions de tutoria grupals.