Aquí trobareu material de suport, tant en format d'arxius com amb enllaços externs, així com també determinades propostes d'exercicis o tasques.