Curs d'anglès específic destinat a l'alumnat de cicles sanitaris

Estudiarem els microorganismes i com es cultiven. Com prenem una mostra d´aliment per identificar el possibles microorganismes que existeisen. Com es manipulen els aliments i la cura que hem de tindre com a manipuladors d´aliments

En aquest mòdul estudiarem que tipus de contaminació i toxicitat dels aliments. Com cercar la legislació vigent. I la seguretat alimentaria i el control dels aliments que s´han de complir legalment perquè un aliment siga segur

Benvinguts.

Aquí trobareu tots els documents (apunts, presentacions i articles) que anirem utilitzant al llarg del curs; també trobareu el calendari amb la data dels exàmens i de lliurament dels exercicis i activitats previstes. Amés, us servirà per fer el lliurament d'aquestes activitats i exercicis.