En aquest espai anem a compartir els materials dels mòduls Marquèting i Empresa i Iniciativa Emprenedora.

Portarem a terme un projecte empresarial, realitzarem estudis de mercat i intentarem ser molt creatius.

 Aquest mòdul pretén facilitar la vostra incorporació al món laboral: estudiarem els drets i deures més importants dels treballadors; analitzarem contractes, farem nòmines i calcularem indemnitzacions, també estudiarem els riscos professionals més presents en el vostre sector i les mesures de prevenció adequades.

 Aquest mòdul pretén ser una aproximació al món empresarial. Realitzarem un projecte de creació d'una empresa del vostre sector. Treballarem en grups i fomentarem la creativitat. Aneu a convertir-vos en grans emprenedors.

 L'objectiu del mòdul de Relacions en l'entorn de treball (RET) és que els  estudiants s'incorporin al món laboral dominant una sèrie de tècniques que els permetran treballar en equip, resoldre i evitar conflictes, dominar els diferents tipus de comunicació (escrita i oral), negociar i arribar a acords i adoptar actituds positives en la vida.