Topic Name Description
Topic 1 URL LLISTAT FPB I CF A LES ILLES BALEARS
URL EXPLICACIÓ PROVES D'ACCÉS A CICLES FORMATIUS

PARTS DE LA PROVA

URL VÍDEOS DE CICLES FORMATIUS
URL VÍDEOS FP CANTÀBRIA

COMUNITAT DE CANTÀBRIA. VÍDEOS PROMOCIONALS DELS SEUS CICLES

URL VÍDEOS CF COMUNITAT DE CATALUNYA

VÍDEOS PROMOCIONALS

Topic 2 URL LLISTAT UNIVERSITATS PÚBLIQUES ESPANYOLES

LLISTAT UNIVERSITATS PÚBLIQUES ESPANYOLES

Topic 3 URL INFORMACIÓ I MODELS D'EXÀMENS SELECTIVITAT
URL COM FER LA PREINSCRIPCIÓ UNIVERSITÀRIA
URL OFERTA D'ESTUDIS DE GRAU
File VINCULACIÓ BATXILLER-ESTUDIS DE GRAU
Topic 5 File ASSIGNATURES 3r ESO

BREU DESCRIPCIÓ DE LES ÀREES

File 4T ESO LOMQE

BREU DESCRIPCIÓ DE LES DISTINTES OPCIONS

File ORIENTACIO PER TRIAR TRONCALS
Topic 6 File RESUM DE LES ASSIGNATURES DE 1R DE BATXILLER

1R BATXILLER 

File ASSIGNATURES 2N BATXILLER LOMQE

RESUM ASSIGNATURES

Topic 7 URL COM ESTUDIAR A UNIVERSITATS D'ARREU DEL MÓN
TEMA 8 ELS ITINERARIS FORMATIUS. File ELS PROGRAMES D' ATENCIÓ A LA DIVERSITAT I ITINERARIS.

En aquest apartat es descriuen els diferents programes d' atenció a la diversitat que s' imparteixen als IES amb l' objectiu d' obtenir l' ESO i amb una finalitat real d' inserció formatiu/laboral.

File PAS DE FPB A GM

En aquesta graella es reflexen les preferències d' accés a Grau Mitjà presencial via FPB. Cicles impartits a Balears.

File PAS DE GM A GS

Preferències d' accés a grau superior presencial via títol de Tècnic Grau Mitjà. Cicles impartits a les Illes Balears.

File PAS DE BATX A GS

Preferències d' accés a Grau Superior presencial. Via Batxillerat (Cicles impartits a les Illes Balears)

File PAS DE GS A UIB

Preferències d' accés a grau universitari .Via títol de Tècnic Grau Superior.Estudis impartits a les Illes Balears.

També cal consultar la graella de reconeixement de credits de CFGS a UIB.

File QUADRE DE RECONEIXEMENT DE CRÈDITS DE CFGS A UIB.

En aquest quadre trobareu els crèdits que se us reconeixeran a cada grau segons la vostra titulació d´FP.

TEMA 9 PRESENTACIÓ DELS CICLES FORMATIUS D´ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES (AFD) A L´IES GUILLEM CIFRE DE COLONYA. File CICLES FORMATIUS DE LA FAMÍLIA D¨ACTIVITATS FíSIQUES I ESPORTIVES (AFD) A L' IES GUIILLEM CIFRE DE COLONYA

Presentació del plà d´estudis i objectius del Cicle Formatiu de la família 

d´Activitats físiques i esportives.

TEMA 10 LA FIRA UNITOUR Folder CONTINGUTS D´INTERÈS DE LA FIRA UNITOUR

La fira més important per a orientar als estudiants preuniversitaris.

Tema 11 TÈCNIQUES DE RELAXACIÓ DAVANT LA PBAU URL LA IMPORTÂNCIA DE LES TÊCNIQUES DE RELAXACIÓ

Conèixer tècniques de relaxació ens ajudarà a superar el repte de la PBAU.

Tema 12 ANÈCDOTES D´INTERÈS D´ESTUDIANTS A LA SELECTIVITAT URL VUIT ESTUDIANTS DAVANT EL REPTE DE LA SELECTIVITAT AQUEST CURS 2018-19.

Aquests estudiants ens expliquen les seves vivències personals a l´hora

d´afrontar la selectivitat.

URL ELS MILLORS ESTUDIANTS EN SELECTIVITAT.

Estudiants que van ser els millors en selectivitat ¿Què ha estat d´ells?