Enquesta que es realitzarà per l'alumnat d'ESO amb al finalitat d'optimitzar el procés de reciclatge dels residus generats en aquest centre.

Enquesta que es realitzarà per l'alumnat d'ESO amb al finalitat d'optimitzar el procés de reciclatge dels residus generats en aquest centre.