Aquest és un espai dirigit per deixar-vos part de teoria, material per repassar, estudiar i intercanviar informació i opinions.

Aquest curs està pensat per a l'alumnat de 3r curs de l'ESO del nostre IES amb la intenció de posar en comú coneixements, curiositats i inquietuds per part de tota la comunitat educativa. Esperam que sigui una eina útil i compartida per tots i totes.

Aleix