Orientacions per a la preparació de l'assignatura de Biologia per les proves d'accés a cicles formatius de grau superior.