Reflexió sobre els valors cívics, ètics i morals adients a les societats democràtiques actuals.