Aquí es penjaran les presentacions que faré servir a classe per tal de desenvolupar els continguts de la matèria, i que us podran servir com a apunts de la assignatura.