Curs 2017-18 d'alemany per als 9 alumnes de 4t d'ESO.

Bàsicament es tracta de tenir materials adicionals de tot tipus, així com també exercicis.