continguts

1. Llenguatge visual

2. La forma

3. La textura

4.Traçats bàsics

5.  Polígons

6. El color

7. El llenguatge digital

Continguts de l'assignatura de Castellà de 1er d'ESO