solucions als exercicis del llibre de text

En aquest curs penjarem els llistats d'exercicis que considerem que siguin necessaris per completar l'aprenentatge.