Programa d'Ensenyament de la Llengua Catalana

Inclou teoria i exercicis autocorrectius dissenyats per a l'autoaprenentatge, molts útils per fer recuperació i progrés acadèmic (repàs, ampliació i consolidació de coneixements).