Espai de formació i d'intercanvi dels professors del Centre.

Espai per aprendre a utilitzar l'aula virtual