Aquesta categoria agruparà els cursos destinats a trasmetre les tasques i continguts del plans de pendents de les diferents matèries