Aquesta categoria abarcarà tot aquell material que no encaixi a la resta d'estructura.

Recull de material: guies, models fotografies, etc sobre origami especialment modular.