Aquesta categoria agruparà tots aquells materials que no encaixen a cap altra de les categories i subcategories de l'estructura del centre.