Aquesta subcategoria agrupa tots els materials vinculats a documents del centre en revisió en aquest moment.