Aquesta categoria és un node d'origen d'un conjunt de subcategories amb materials que afecten a tot elcentre.