Aquesta categoria conté el material i els cursos inactius del departament de Filosofia.

L'assignatura de religió a primer de batxillerat té un caràcter molt obert i filosòfic, ja que combina l'aprofundiment en l'ensenyament tradicional de l'Esglèsia amb la reflexió sobre les bases de la fe, la raó i apunta cap a una antropologia integral de la persona humana.