En aquest moodle trobareu els exercicis, videos i noticies que s'han anat fent a classe al llarg del curs d'economia de 1r de Batxiller

Apunts, exercicis e informació del curs d'economia d'empresa de 2n de Batxiller