En aquest apartat es penjaran els documents que utilitzem a classe per a facilitar l'enteniment dels apunts.