Aquest curs de TIC per a 1r BATX es farà un repàs de la història de la informàtica fins els nostres dies, llavors, quines conseqüències a tingut en la nostra societat, quines són les tendències del futur, etc. Llavors, veurem l'arquitectura dels ordinadors i aprendem a instal·lar i configurar sistemes operatius lliures i propietaris, llavors, ens dedicarem a crear contingut digital i publicar-l'ho, després aprendrem a configurar xarxes i els diferents dispositius que ens podem trobar i, finalment, aprendrem les tècniques bàsiques de programació i crearem aplicacions amb un llenguatge d'alt nivell, com poden ser: C, Java, Python, etc.