Programació orientada a objectes amb Java

Programació estructurada, UML, opmització, documentació i proves.

XML, XHTML5, CSS, RSS, XSD, DTD, XSL-T, XQuery, ERP, Usabilitat i Accessibilitat Web