Configuració de diversos serveis (DNS, DHCP, HTTP, etc) tant en Ubuntu Server com en Windows Server

En aquest curs aprendrem HTML, CSS, Javascript i CMS