En aquest curs veurem les eines necessàries per a dominar els ordinadors i les aplicacions bàsiques.