Curs per indicar als alumnes aspectes del programa Eramus+

Aquest mòdul tracta d'aportar coneixements útils per a totes les persones treballadores com: quins drets tenim i quines obligacions, quin és el nostre conveni col·lectiu, com es regulen les condicions laborals, com es calculen les nòmines, de quines prestacions de la Seguretat Social podem ser beneficiaris, la prevenció de riscos laborals, com treballar en equip de manera eficaç i quins són els principis de la negociació i la resolució de conflictes.