Continguts i desenvolupament del mòdul Gestió de la Prevenció impartit a 2n curs del CFGS de Prevenció de Riscos Professionals

Curs de coordinació del cicle gestionat pels tutors de 1r i 2n curs de MSP-34.