Espai per a ampliar i reforçar els continguts de l'assignatura d'Educació Física. També podràs trobar-hi les activitats a realitzar.

 

El presente curso trabajaremos el lenguaje y la comunicación ya que se tratan de uno de los ejes fundamentales en la Educación Primaria.