Explicació de la legislació laboral, drets i deures dels treballadors, realització de nòmines, orientació per a trobar feina, prevenció de riscos laborals i resolució de conflictes.

- Dret Laboral.

- Nómines i assegurances socials.

- L´entorn laboral.

- Els equips de treball i lideratge

- Les associacions laborals, convenis col.lectius i conflictes a l´empresa.

- La Prevenció laboral.