Objectiu:
Aplicar els coneixements bàsics sobre domòtica de baix cost.
Utilitzar la plataforma raspberry aplicada a un cas real.

Continguts:
Muntatge d’un sistema domòtic raspberry-

Aplicació dels coneixements raspberry-zwave.
Verificació en línia, del sistema instal·lat de Z-Wave
amb assistència remota dels ponents.